Laser & Vision

Övervakning

Ibland behövs en snabb och tillförlitlig övervakning om produkten är korrekt eller om den skall sorteras bort, här presenterar vi en övervakning med både Laser & Vision

Här samarbetar vi med ett innovativt företag från Karlsrue i södra Tyskland. Samtliga utrustningar byggs efter era komponenter och förutsättningar.

Kamera och laser som sorterar felvända och skeva plastlock som inte går att montera i ett senare skede.

Utrustningen är en lösning med två stationer. Den första en lasermätning som tittar på om komponenten är skev, skulle den få ok från denna så passerar den nästa kamera som kollar om den ligger med korrekt sida upp. Hastigheten på bandet är ca. 90m/min.

Har ni funderingar på vilken typ av kontrollutrustning som skall användas till just er produkt, kontakta oss för diskussion

Snabbanslutning