Vision & Kamerasystem

Här finner du olika optiska system för sortering och kontroll av matade detaljer…

Kamerabaserade matningssystem är nyckeln till ekonomisk automatisering.

  • Enkel integration i befintliga eller nya produktionslinjer.
  • Kontaktfri, extremt snabb positionsdetektering och kvalitetskontroll under produktionscykeln.
  • Noll-fels filosofi samt minskning av driftstopp och kostnader.
  • Helautomatisk maskinövervakning och kontroll av små delar optimerar kvalitetskontrollen.

De mest komplicerade geometrier kan kännas igen och kontrolleras med systemet
Konturjämförelse av svåra detaljer och testning av flera olika typer av artiklar med bara en transportanordning.

Vision & Kamerasystem

Laser & Vision

Snabbanslutning