Palltippar

Palltippar för pallar upp till 2000kg

Palltipp för hel eller halvpallar, vi tillverkar palltippen efter ert behov vad det gäller vilken höjd ni vill lasta in pallen och vilken höjd palltippen skall hälla av detaljerna.
Vill ni att detaljerna skall hällas ner på ett transportband eller ner i en bunker så kan vi komplettera med det också.

Elektromekaniska palltippar

i vår mindre serie upp till runt 300 kg så sköter elektriska ställdon rörelsen av palltippen.

Elektrisk kedjedrift eller hydraulisk palltipp

i vår större serie av palltippar så har vi antingen eldrift via elmotor och kedja, eller så hydraulisk rörelse av palltippen.
Vi kan också bygga in palltipparna i ljudhuvar som håller nere ljudet och säkrar området med övervakade låsbara dörrar.

Palltipp med svanhals bunker

om man vill kombinera våra palltippar med bunker till andra matare så går det utmärkt.
här är ett exempel på en palltipp som häller ner i en svanhalsbunker för vidare påfyllning till passande matare.

Snabbanslutning