Buffertbanor

Lösningar för hantering av produktionsflöden

Inprosy erbjuder en uppsättning automatiseringslösningar för tillverkningslinjer. Dessa lösningar är utformade för att:
1. Balansera produktionssekvensen mellan arbetsstationerna.
2. Slå samman linjer och koordinera deras leveranscykler.
3. Vänd och rengör eller desinficera behållare.
4. Hantera skillnaderna i cykeltid för produkter som rör sig mellan arbetsstationer längs samma transportband.
Alla dessa lösningar är helt anpassningsbara efter kundens krav.

Dynamisk Flödes Reglering (DFR)

DFR utformats för att balansera tillverkningshastigheterna för två på varandra följande arbetsstationer på samma produktionslinje och, ännu viktigare, för att absorbera de flesta ineffektiviteter som orsakas av deras potentiella olika eller variabla cykeltider eller av något kort maskin stopp som kan inträffa.

DFR gör det möjligt för tillverkningslinjer att arbeta med de planerade cykeltiderna för att uppnå högsta produktivitet under tillgänglig drifttid, eftersom det kompenserar alla möjliga maskinstopp med sin dynamiska ackumuleringskapacitet. Detta kan uppnås med DFR eftersom den automatiskt ackumulerar produkter när den efterföljande nedströmsarbetsstationen får stopp och släpper dem tillbaka till tillverkningslinjen när normala arbetsförhållanden återställs.

DFR tillverkas i storlekar som anpassas till er produktion.

DFR tillverkas i storlekar som anpassas till er produktion.

Rengöring och desinfektion

Inprosys Rengöring och desinfektions system (RI) är en anordning som tar emot behållare i ett kontinuerligt flöde, håller och transporterar dem individuellt och vänder dem för att möjliggöra rengöring och rengöring eller desinfektion.

Dessa enheter kan anpassas till de specifika behoven i varje fall, både i höjden och orienteringen av produkt-in och produkt-ut-gränssnitten, liksom i det exakta sättet på vilket produkter hålls längs banan.

Teleskopiska transportbanor

Inprosys teleskopiska grindar (TD) är anordningar som öppnar en tillfällig passage genom tillverkningslinjer eller transportband, på ett enkelt och säkert sätt och med minimalt avbrott i produktionsflödet.

De är särskilt utformade för industriella miljöer där linjens nuvarande layout skapar hinder för personal, vilket orsakar tidsförlust och minskar effektiviteten.

Inprosy teleskopgrindar är helt konfigurerbara och anpassningsbara efter kundernas krav och de är enkla att installera och kräver lågt underhåll.

Sammanföring av transportbanor

sammanförings systemet (UL) möjliggör kombinationen av två eller flera produktionslinjer eller transportband och leverans till en enda efterföljande arbetsstation.

De har utformats för att ta emot produkter från olika produktionslinjer, med olika eller oregelbundna cykeltider och leverera dem med en regelbunden och stabil takt-tid till nästa arbetsstation.

Har ni funderingar på vilken typ av system som skall användas till just er produkt, kontakta oss för diskussion.

Leverantörer

Snabbanslutning