Stationsmontering

Skräddarsydda lösningar för enskilda komponenter

Små fristående monteringsmaskiner som löser tidskrävande uppgifter

PROJEKTLEDNING

Varje projekt hanteras av en projektledare som ansvarar för projektutveckling och säkerställer att utvecklingen av projektet fortskrider enligt plan, Fokus ligger på det tekniska genomförandet, att uppnå målet i tid och skapa ett lämpligt monteringssystem till kunden.

Förfarandet för att förverkliga ditt projekt är följande:

 • Samråd
 • Analys
 • Test
 • Koncept
SAMRÅD

Preliminär granskning och samråd med en Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Varje monteringssystem är en skräddarsydd individuell lösning. Av denna anledning måste en omfattande dialog föras med kunden för att klargöra villkoren som utgör ramen för projektet. Vilka är kundernas ekonomiska och tekniska krav? Vi känner till alla alternativ och informerar kunderna om de respektive för- och nackdelarna.

ANALYS

Noggranna analyser för att förhindra efterföljande problem. Det är därför vi analyserar den befintliga produktionsmiljön och utvärderar varje faktor som kan påverka automatiseringsalternativet. Vår leverantör utför riskanalyser och utför förstudier med FMEA principen (Failure Mode and Effect Analysis). Här utvärderar vi den nuvarande potentiella faran av befintliga risker i den totala produktionen för slutprodukten. Med orsak och verkan-kedjor kan vi hitta åtgärder för att minska denna risk markant.

TEST

Enskilda processer testas av leverantörens tekniska centrum. Detta verifierar om automatiserings alternativet kommer att lyckas eller misslyckas i en riktig applikation.

KONCEPT

Vi skapar ett helhetskoncept för varje kund som innehåller detaljerad information om de bästa automationslösningarna. Det ger en absolut garanti för att den valda enheten/plattformen kommer att garantera största möjliga effektivitet, pålitlighet och processäkerhet.

Här visar vi exempel på stationsmontering från MAFU

UPPGIFTEN

Automatisera fyllning av kugghjul med cylindriska rullager. Kund: ZF

 • Fyllning av kugghjulen med 17 cylinderrullar på vardera sidan av distansringen
 • Samma cylinderrullar skall användas för kugghjul av olika höjd
 • Skillnaden i höjd skall kompenseras genom användning av olika distansringar
LÖSNINGEN

Mafu utvecklade och tillverkade ett fullt automatiserat system. Delarna matas via en bunker och en linjärskena. Distansringen och centrumspindeln är införda, och bufferten fylls på med de 17 rullarna i två steg (9 + 8).
Det första rullagret skjuts på den extra spindeln med distansringen, och det andra rullagret skjuts sedan på upp till distansringen.

FÖRDELAR

 • kugghjul behöver inte vändas runt för att fylla på båda sidor
 • ingen vridning av stiftet under införande med extra spindel och distansring
 • kan kopplas över för de båda storlekarna av kugghjul
 • komplett fyllning i 8 sekunder

Den enklaste lösningen är ofta den bästa lösningen

Framgång betyder avkastning på investeringen:
Där up-to-date produktion kräver noggrant övervägande, Lanco är affärspartnern för framtiden. Lancos monterings och matarsystem förverkligar tids och kostnadsbesparingar i nästan alla delar av industrin.

Kunderna drar fördel av det modulära byggsystemet. Enskilda komponenter kan bytas ut. Praktiskt taget all systemutvidgning kan genomföras vilket ger en snabb respons på innovativa idéer och produktuppgraderingar.

Lanco smådelsmontering

För matning och montering av enkla detaljer, prestanda på upp till 30 detaljer per minut kan uppnås.

Avancerad teknik och konceptuppbyggnaden är tillsammans optimerade för att producera en ekonomisk lösning för kunden.

Snabbanslutning