Linjärautomater

Flexibla lösningar för montering av många komponenter

Monteringsautomat för er framgång!

Beroende på vilken typ av industri och uppgift, kraven är ofta annorlunda. Därför erbjuder OKU
unika lösningar: Från enkla, tydligt arrangerade monteringsmaskiner till komplexa, länkade, högteknologiska monteringslinjer. Våra experter utvecklar kundanpassade lösningar. På detta sätt kan vi försäkra er bästa möjliga lönsamhet av er produktionslinje.

Lanco Linjär indexeringssystem

Det linjära indexerings systemet erbjuder alla fördelarna med det beprövade rundbordssystemet – i linjär förlängning. Det maximala antalet av 24 stationer i ett roterande indexeringssystem räcker inte alltid för att åstadkomma alla moment i ett installationsarbete. Därför tar Lancos linjära indexeringssystem nytta av flexibiliteten som erbjuds av linjära stationsenheter. På detta sätt kan flera operationer utföras samtidigt i en fixtur och inom en cykel.

Den fasta centrala enheten har hämtats från det beprövade roterande indexeringssystemet. Ett kamdrev ger absolut repetitiv noggrannhet i horisontella och vertikala rörelser. Det linjära indexeringssystemet är idealiskt för komponenter som skall monteras till en total vikt av 2 kg. Prestandan hos den frekvensstyrda drivningen uppgår till mer än 60 cykler per minut. Detta system står också för ett enkelt underhåll, överskådlig design och lång produktions livslängd.

Flexibel Linjärmontering, (U formad)

Klassisk – Rull kedja

Flexibelt fästa arbetsstyckesfixturer – palletter på en vanlig rullkedja.
De enskilda fixturpalletterna indexeras på varje bearbetningsstation.
Avancerad mekanik som drivs av en snäckväxel.
Underhållsfri glidbana av fixturpalletter.
Steglängd 127 mm
Hög positioneringsnoggrannhet
Prestanda upp till 55 arbetscykler per minut

Innovativ – Precisionskedja för högsta prestanda

Speciellt utvecklat arbetsstyckesfixtur – palletter som kedjelänkar
Ingen stationsindexerings enhet
Högsta precision – enheter med förspännda styrskenor
Exemplariskt jämn rörelse
Bästa lämplighet för snabba taktningar
Maximal monterings-utrymme i alla 3 axlar med utskjutande utformning av pallett
Rullager i styrskenor till fixtur-palletter
Avancerad mekanism som drivs av en Globoid steg växel
Steglängdsvärde 127 mm
Hög positioneringsnoggrannhet
Prestanda upp till 80 arbetscykler per minut

Flexibel – De löst cirkulerande arbetsstyckes palletterna

Enskilda palletter drivs fram av en mekaniskt styrd kamdrivning
Indexering av palletterna på varje bearbetnings station
Rullager i styrskenor till fixturpalletter
Utsläpp och frammatning av palletter sker in-line
Steglängd 127/254 mm
Hög positioneringsnoggrannhet
Prestanda upp till 45 arbetscykler per minut

Flexibelt linjära indexeringssystem

å riktigt komplexa komponenter har Lancos ingenjörer utvecklat flexibla linjära system – som en optimal lösning för monterings-problem som kräver maximal flexibilitet. Detta Lanco-system är särskilt lämpligt för montering av multivariabla produkter bestående av många komponenter och variationer. Möjligheterna till anpassning är nästan obegränsade. Till exempel är utrymmena mellan de olika stationerna som buffertzoner för att operatörerna skall kunna arbeta oberoende av maskinens cykler på de manuella arbetsstationerna. Det flexibla linjära indexeringssystemet kan tillverkas i tre grundutföranden:

1. I linje form

Palletten framflyttas på monteringsspåret till dom olika stationerna och återgår till början av banan i en slinga under monteringsspåret.

2. I fyrkantig form

Vid slutet av montering spår 1, flyttas palletterna automatiskt över till montering spår 2 som löper i motsatt riktning. Båda spåren kan användas för manuell och automatiska monteringsstationer i hela sin längd. Från slutet av spåret 2, flyttas palletterna tillbaka till början av monteringens spår 1 via ett ytterligare tvärgående spår.

3. I skelett form

En förlängning av den fyrkantiga formen, använder detta system extra band som är förbundna med de två viktigaste spåren. Skelettformen är flexibel utan gränser i konstruktionen och i kombination med manuella arbetsplatser och automatiska stationer. Ramelementen kan kombineras efter behov. Det mycket flexibla styrsystemet liksom många av OKUs smarta lösningar, sörjer för ett slitstarkt och säkert system.

Leverantörer

Snabbanslutning