Inprosy

Inprosy skapades som ett resultat av ansträngningarna från en grupp ingenjörer och mekaniska experter. För att svara på intresset från en kund började de utveckla en rad maskiner och lösningar som på grund av sin grad av innovation uppfyllde behov som inte tillgodoses tillräckligt på marknaden vid den tiden.

Med tiden har mångfalden av maskiner och lösningar utökats, liksom företagets tekniska och projektledningskapacitet.

Filosofin som fortsätter att inspirera Inprosy förblir densamma som i början: önskan att lösa kundernas behov och åtagandet att hitta innovativa lösningar anpassade till varje specifik situation.

Ett urval av Inprosys system

Snabbanslutning