Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://inprotec.se.

Integritetspolicy

Inprotec Automation AB värnar om din personliga integritet. För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018.

Inprotec Automation AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår hemsida.

Vem behandlar vi personuppgifter om

Inprotec Automation AB behandlar personuppgifter om dig som är kund, leverantör, kontaktperson och om dig som är anställd hos Inprotec Automation AB och använder tjänster.

Följande uppgifter kan vi komma att samla in

 • Förnamn och efternamn
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • IP-adress. När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

 

 

Varför vi behandlar personuppgifter

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund.
 • Ge dig information och erbjudanden.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

 

Hur länge vi sparar personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Inprotec Automation AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Inprotec Automation AB rättsliga och affärsmässiga intressen.

Var behandlas personuppgifterna

Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör.

Vi använder oss av Cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår hemsida och identifierar återkommande besökare. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Rätt att begära information

Vill du veta om hur Inprotec Automation AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till ”Ange företagsnamn”. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Inprotec Automation AB och att få uppgifter rättade.

 

Cookiepolicy

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.

Vad är cookies?

Cookies är små filer som samlar in och lagrar små mängder data när du surfar, som senare kan nås av vår webbserver eller din egen dator för att ge en mer anpassad webbläsarupplevelse.

En cookie skapas ibland när du laddar upp en ny webbsida och lagras sedan i webbläsarens minne. Detta gör det möjligt för denna webbplats att använda den här informationen för att komma ihåg dina personliga inställningar och inställningar när du besöker webbplatsen.

Cookies används ofta när du loggar in på en webbplats eller skickar in ett formulär, så att vi kan använda den informationen under vår tjänst och förhindra att du anger samma information vid flera tillfällen.

Det är möjligt att inaktivera cookies i din webbläsare, men det kommer sannolikt att leda till en mindre webbläsarupplevelse.

Vi använder cookies till

Google Analytics är en webbstatistiktjänst som spårar hur människor hittar och använder webbplatser. Informationen är anonym och hjälper webbansvariga att planera förbättringar på webbplatser.