Transportbana axlar

Specifikt bansystem för transporter av axlar

Bilden visar endast ett förslag

Pic _01

Axeltransportören är avsedd för axlar eller stavformade komponenter med en diameter från 2 till 45mm och längder från 100 till 700mm i standarddimensioner.

Axlarna placeras på en ränna och glider ner till en oscillerande enhet som separerar och lägger dom korrekt i v-blocken. För större volymer offererar vi normalt en lösning med transportband. Höjden på enheterna anpassas till kraven i er utrustning. Höjden kan vara mellan 800 och 1000 mm över golvnivå.

Den vänstra sidoväggen är fast. Den högra sidoväggen kan enkelt justeras mellan 100 och 700 mm för att  passa längden på axlarna, eller så kan väggarna vara konstruerade för att fungera för endast en viss storlek. Den oscillerande höjden kan justeras till en axeldiameter från 2 till 45 mm med hjälp av en "mm" skala.

Den oscillerande enheten har en pneumatisk drivning. En cykeltid på 2,5 till 3,5 sek är normalt. Den maximala individuella vikten är ca 2 kg.

Bilderna visar flera alternativ till transportlösningar

0c 1211b 7b45e 8f 079baf8db 83a 9309D 1ceb 3b 33d

 


 

 

Leverantörer