Trappstegsmatare

Snabba och kvalitativa stegtransportörer från Schindler

Trappstegsmatarna byggs som nyckelfärdiga lösningar och anpassas efter hand till kundens produkt för bästa prestanda. Samtliga komponenter tillverkas och utvecklas hos Schindler för bästa kvalitet, ekonomi och lösning.

Trappstegsmatare är speciellt lämpade för att spara plats då dom är mycket kompakta. Trappstegsmatare är också mycket lämpade för ömtåliga komponenter då hanteringen är mycket mjuk. Kubiska delar upp till 200 mm i längd och stavformade delar upp till 500 mm i längd kan sorteras med en trappstegsmatare. Sorteringsskenor efter trappstegsmataren kan byggas upp till 3.000 mm i längd med en transporthastighet på upp till 10 m/min.

Trappstegsmatare

 

Serie A

Lite fakta om våra trappstegsmatare:

 • Kompakt konstruktion
 • Anpassad höjdjustering för bästa ergonomi
 • Elektromagnetiskt frekvensstyrda linjärmatare
 • Låg effekt
 • Mjuk hantering ger låg ljudnivå
 • Det finns inget slitage eller föroreningar i sorteringsdelen
 • Låga underhållskostnader
 • Ihoptrasslade detaljer separeras
 • Funktions säker
 • Lång livslängd
 • Tillåter matning av lätt inoljade komponenter

Trappstegsmatare _B

Trappstegsmatarna tillverkas i 3 olika serier,
serie A som är störst och klarar upp till 20 kg
per komponent. Ner till serie C som är den minsta
och hanterar små komponeter ner mot 10mm
i diameter eller mindre.

 

  

                                                                                                                                  Serie B 

Trappstegsmatare _C

Serie C

Bunkern på trappstegsmataren exponeras inte av några vibrationer vilket gör att materialet som ligger i bunkern hanteras mycket försiktigt. Höjden på bunkern anpassas alltid efter behovet av antalet detaljer som skall finnas i buffert, tillsammans med att den blir ergonomskt korrekt.

Med anpassad beläggning på stegen i trappstegsmataren minskas slitage på både komponenter och matare.

Med den elektromagnetiska linjärenheten transporteras detaljerna med stor precision till mottagarenheten. Detta sker med hjälp av frekvensstyrning.

Överflödigt material eller felorienterade detaljer glider tillbaka till bunkern via en returskena. För bullriga delar eller delar som måste hanteras försiktigt, använder vi en kontrollerad bana.

För att uppnå lång livslängd är alla delar som kommer i kontakt med detaljer som skall sorteras härdade och utformade i raka linjer. Tillgängligheten av systemet är mycket hög eftersom transportören matar med enskilda segment för att minska slitage på både matare och detaljer.

Urval av matade komponenter.

1a 29add 77f1edd 6a 16042ee 2dffdc63e 8d 027fb95df 60c 20936a 4c 55c 6286eec 37ce 5b

11d 2d 2b 11715c 1e 41fc415db 5e 408223b 083159633e 6afa 78a92f 3b 8922493c 2e 56af0

 168c 0c 7d 5c189d 421e 9f402dc 0a 69d468b 827f 27493e 6a 8df2621c 6ac 906020986c 668

290211f 33cA 8c 3e 2560aA 091453720Aa 7b 224b 67Abdbc 44cd4Af 1cbd 5ff1Baeeb 5ce 2e

Bf 95cfa 615C 32e 7d 2638E 02e 6e 8b 97F 1754c 6380Ffc 196a 159

Leverantörer